Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường công tác quản lý và đảm bảo an toàn lao động, sản xuất đối với hoạt động tuyển khoáng, ngày 15/6/2011, Bộ Công Thương đã ra Thông tư số 23/2011/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng.

Thông tư quy định về Quy chuẩn kỹ thuật các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, bảo vệ môi trường trong nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý kỹ thuật sản xuất, tổ chức chỉ đạo hoạt động các nhà máy tuyển khoáng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyển khoáng và nhà máy tuyển khoáng; tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết kế, nghiên cứu, đào tạo, quản lý kỹ thuật hoặc trực tiếp sản xuất, làm việc tại các nhà máy tuyển khoáng; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nhà máy tuyển khoáng trên lãnh thổ Việt Nam.

Bảo đảm an toàn trong nhà máy tuyển khoáng (Ảnh minh họa: Totvare.net)

Trong hoạt động khai thác, tuyển khoáng, để đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật vận hành, trước khi vận hành nhà máy tuyển khoáng, các tổ chức, cá nhân thực hiện tuyển khoáng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được quy định trong Thông tư. Riêng đối với công tác bảo đảm an toàn trong lao động, sản xuất, kinh doanh, các nhà máy tuyển khoáng hoạt động sản xuất phải lập kế hoạch an toàn bảo hộ lao động, được duyệt đồng thời với kế hoạch sản xuất – kinh doanh của nhà máy tuyển khoáng. Người làm công tác quản lý hoạt động tuyển khoáng phải có trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn phù hợp với công việc được giao…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2011.