Hội nghị của Nhóm công tác ASEAN các công ước quốc tế về môi trường

Hội nghị lần thứ 15 của Nhóm công tác ASEAN các công ước quốc tế về môi trường

ThienNhien.Net – Trong hai ngày 30/6 và 01/7 tại Singapore, Nhóm công tác ASEAN các công ước quốc tế về môi trường (AWGMEAs) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15.

Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, đại diện của Ban Thư ký ASEAN; một đại diện từ khu vực Trung tâm Công ước Basel – Đông Nam Á cũng tham dự Hội nghị với tư cách là quan sát viên. Việt Nam tham dự hội nghị với vai trò là Chủ tịch Nhóm công tác khu vực nhiệm kỳ 2010-2013.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Bảo Tâm, Chủ tịch AWGMEA, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT Việt Nam đã thay mặt AWGMEA đánh giá cao và cảm ơn Chính phủ Singapore giúp đỡ AWGMEA tổ chức hội nghị. Đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN để đẩy mạnh hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về các công ước quốc tế về môi trường trong thời gian tới.

Trong vai trò là chủ tịch mới, ông Tâm tin tưởng rằng thông qua khuôn khổ của AWGMEA, các nước thành viên ASEAN sẽ được hưởng lợi và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nhằm hiện thực hóa Kế hoạch hành động cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2009-2015.

Phát biểu đại diện nước chủ nhà, Ông Tan Quee Hong, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm Singapore nhiệt liệt chào đón tất cả các đại biểu tới dự Hội nghị. Ông nhấn mạnh rằng các công ước quốc tế về môi trường là một công cụ của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết các thách thức môi trường và những mối quan tâm chung.

Ông Tan cho biết hiện nay có hơn 200 hiệp định công ước về môi trường, bao gồm: các công ước về bảo vệ bầu khí quyển và quản lý các hóa chất và chất thải nguy hại, đã được AWGMEA quan tâm nghiên cứu.

Ông Tan bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Việt Nam với cương vị chủ tịch mới, AWGMEA sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của ASEAN để thực hiện tốt các công ước quốc tế về môi trường. Tại Hội nghị, Ông Tan Quee Hong, Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm Singapore đã được bầu làm Phó chủ trì Hội nghị AWGMEA lần thứ 15.

Tại Hội nghị lần này, AWGMEA đã thảo luận và chia sẻ thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ các công ước và hiệp định của ASEAN về ứng phó với biến đổi khí hậu; kiểm soát và xử lý các chất thải nguy hại  xuyên biên giới; thảo luận các vấn đề và giải pháp có thể liên quan đến COP-10 tại Colombia (Hội nghị các bên liên quan về công ước Basel); thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm của Malaysia trong quản lý chất thải điện tử tồn kho; Đề xuất phát triển Cơ sở dữ liệu ASEAN về quản lý hóa chất và chất thải nguy hiểm ở các nước ASEAN…

Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận và chia sẻ thông tin về kết quả của các hội nghị quốc tế như Công ước Rotterdam; Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững; công nhận cấm các hợp chất endosulfan, alachlor, aldicarb đã được thông qua tại COP5 và đề nghị amiăng chysotile sẽ tiếp tục được xem xét cấm tại COP-6; Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn…và cùng nhau thảo luận. nghiên cứu đề xuất hệ thống giám sát Kế hoạch hành động cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2009-2015.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam chủ trì với vai trò là Chủ tịch AWGMEA song Hội nghị lần thứ 15 đã diễn ra thành công và thu được nhiều kết quả mong đợi.