WB đầu tư 330 triệu USD cho thủy điện Trung Sơn

ThienNhien.Net Ngày 28/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận tài chính và các văn bản liên quan cho khoản vay trị giá 330 triệu đô la Mỹ giúp xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn. Dự án được Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới phê duyệt vào ngày 26/4/2011.

Lễ Ký kết dự án thủy điện Trung Sơn

Đây là dự án thủy điện đầu tiên WB tài trợ cho Việt Nam thông qua nguồn vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD) với kỳ hạn 27 năm trong đó có 6 năm ân hạn.

Mục tiêu của dự án là hướng tới việc cung cấp điện giá rẻ, an toàn và bền vững về mặt môi trường và xã hội cho hệ thống điện của Việt Nam.

Dự án bao gồm một chương trình phát triển toàn diện để giải quyết các tác động xã hội của việc xây dựng nhà máy thủy điện và hỗ trợ cho người dân sống trong vùng dự án.

Bên cạnh đó, Dự án cũng có chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm: đường xá, trạm điện, nhà máy nước cho các hộ dân, hệ thống tưới nước, trường học và nhà ở trong khu tái định cư.

Ngoài ra, một kế hoạch quản lý môi trường cũng đề xuất các biện pháp bảo tồn và giảm thiểu tác động cho ba khu bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên bậc cao ở xung quanh khu vực dự án.