Cơ hội làm việc cho UN Women

Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) tuyển 1 Tư vấn quốc tế kiêm Trưởng nhóm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00 ngày 06/7/2011.

Thông tin chi tiết xem tại: http://www.un.org.vn/en/un-woman/1852-international-consultant.html