Thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (BCĐ) gồm 10 thành viên.

Vị trí Trưởng ban BCĐ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đảm nhiệm. Phó Trưởng ban thường trực BCĐ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.

7 Ủy viên BCĐ là Thứ trưởng các Bộ: Khoa học Công nghệ; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Giúp việc BCĐ Quốc gia có Ban Điều hành Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập.

BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về đào tạo và  phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực BCĐ, có nhiệm vụ bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ.