Bắt đầu xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

ThienNhien.Net – Sáng 17/6, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức lễ khởi công rà, phá bom, mìn và triển khai Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân chủ trì buổi lễ.

Lực lượng của Đoàn H8 công binh rà, phá bom, mìn sau lễ khởi công (Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt ngày 01/4/2011, bao gồm việc rà, phá bom, mìn; thiết kế và đào xúc vận chuyển đất, bùn nhiễm dioxin về mố tập kết để xử lý; thiết kế và xử lý nhiệt khoảng 67.000m3 bùn, đất nhiễm dioxin với công nghệ mới nhất hiện nay; tôn tạo lại cảnh quan.

Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm 41 triệu USD từ vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ và 35 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án thành công là tiền đề để Chính phủ hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả chất độc tồn lưu sau chiến tranh tại một số địa điểm khác ở Việt Nam.

Đoàn H8 công binh (Quân chủng Phòng không – Không quân) được giao nhiệm vụ rà, phá bom, mìn khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.