Báo cáo môi trường quốc gia 2010

ThienNhien.Net – Sáng nay (10/6), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố Báo cáo môi trường quốc gia 2010 – Tổng quan môi trường Việt Nam.

Lễ công báo "Báo cáo tổng quan môi trường quốc gia 2010"

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2005, định kỳ 5 năm một lần Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập Báo cáo môi trường quốc gia theo kỳ phát triển kinh tế xã hội để Chính phủ trình Quốc hội.

Năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia – Tổng quan môi trường Việt Nam nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng môi trường Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn để xem xét các tác động qua lại giữa phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.

Báo cáo không chỉ tập trung nghiên cứu về các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội mà còn đề cập đến những cơ hội và thách thức về môi trường Việt Nam, đặc biệt đưa ra những phân tích, nhận định về diễn biến môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường nổi cộm trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các đánh giá về tác hại của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đánh giá thực trạng và những bất cập trong công tác quản lý môi trường giai đoạn 2006-2010 và những kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn 5 năm tiếp theo cũng được Báo cáo đề cập.

Báo cáo tổng quan môi trường quốc gia có nội dung bao quát và toàn diện hơn so với Báo cáo môi trường quốc gia theo chuyên đề được Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện hàng năm. Bản Báo cáo tổng quan môi trường quốc gia năm 2010 là bản báo cáo tổng quan môi trường quốc gia đầu tiên được thực hiện sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2005 chính thức có quy định. Trong khi đó, từ năm 2005 – 2009, đã có 5 Báo cáo môi trường quốc gia được xây dựng theo các chuyên đề: Đa dạng sinh học (2005); Môi trường nước 3 lưu vực sông Cầu, Nhệ – Đáy, hệ thống sông Đồng Nai (2006); Môi trường không khí đô thị (2007); Môi trường làng nghề (2008); Môi trường khu công nghiệp (2009).