Thăm dò quặng chì – kẽm tại Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc thăm dò quặng chì – kẽm Khau Tinh với diện tích 80,907 ha tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò quặng chì – kẽm tại khu vực trên để cấp giấy phép theo quy định hiện hành; lưu ý, việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến Khu bảo tồn thiên nhiên Tắc Kẻ – Bản Bung được phê duyệt.