Siết chặt quản lý giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã ban hành Văn bản số 1527/BNN-TY đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội xây dựng kế hoạch hành động quyết liệt và chỉ đạo sát sao công tác quản lý giết mổ, buôn bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Hiện thành phố đã xây dựng được 14 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhưng nhiều cơ sở không còn hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Bên cạnh đó, còn hơn 3.275 hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại 289 xã, thị trấn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và không được cơ quan thú y kiểm soát theo quy định.