Đề xuất hỗ trợ 80.000 đồng/ngày cho người lao động cách ly y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 1485/BHXH-CSXH gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội góp ý về dự thảo chính sách đối với người lao động cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất chính sách hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp thuộc diện F1, F2 phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian hưởng là thời gian thực tế người lao động phải cách ly y tế, còn thời gian áp dụng chính sách bắt đầu từ ngày 1-6 đến hết ngày 31-12-2021.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp với phương án có tới 30.000 người mắc Covid-19, khoảng 1,5 triệu người phải cách ly tập trung (trong đó có khoảng 1 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp) và khoảng 4,5 triệu người phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú (trong đó có khoảng 3 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp), thì Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp vẫn bảo đảm được nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động…