Duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo sông Tích

ThienNhien.Net – Ngày 6/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 2567/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì (đoạn II từ cầu Trắng đến cầu Ó, phần do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư).

Sẽ có đường giao thông hiện đại và đô thị ven nhiều đoạn sông Tích, Hà Nội (Ảnh: VnMedia)

Theo kế hoạch được duyệt, phần công việc không tổ chức đấu thầu có tổng giá trị 577.737 triệu đồng bao gồm các khoản chi phí như: chi phí ban quản lý dự án; chi phí giải phóng mặt bằng; chi phí tư vấn; chi phí thẩm định và một số chi phí khác.

Phần công việc lập kế hoạch đấu thầu được chia làm 09 gói thầu, tổng giá trị 1.073.581 triệu đồng.

Mục tiêu của dự án là cải tạo lòng dẫn sông Tích từ cầu Trắng đến cầu Ó với chiều dài 13,5km, kết hợp xây dựng đường giao thông hai bên bờ gắn với xử lý môi trường, chỉnh trang đô thị; xây dựng các công trình trên sông gồm: 6 trạm bơm, 5 cống tưới, 5 cầu giao thông, 1 cống điều tiết phục vụ sản xuất và giao thông đi lại; xây dựng 2 khu tái định cư tại phường Phú Thịnh và phường Trung Hưng (225 hộ dân).