Hải Dương: 66 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

ThienNhien.Net – Công bố trong buổi họp với UBND tỉnh Hải Dương ngày 31/08/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 66 doanh nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường. Trong đó có 11 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 5 doanh nghiệp bị đình chỉ sản xuất cho đến khi xử lý chất thải, nước thải bảo đảm quy chuẩn môi trường cho phép.


Theo Nhân Dân 01/09/2010, hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh hải Dương được kiểm tra đều vi phạm bảo vệ môi trường (BVMT) ở những cấp độ khác nhau, chủ yếu là các vấn đề về xử lý nước thải, khí thải không theo quy định, không đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, không thực hiện giám sát môi trường,…

Nguyên nhân của những vi phạm về môi trường một phần do doanh nghiệp chưa có ý thức bảo vệ môi trường, một phần do công tác quản lý, thanh tra về môi trường còn lỏng lẻo, các quy định pháp luật hiện hành chưa đầy đủ, đồng bộ.
 

Để giải quyết vấn nạn ô nhiễm trên địa bàn, UBND tỉnh Hải Dương sẽ ra quyết định xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm môi trường còn tái diễn từ nay đến 31/12.