Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

ThienNhien.Net – Để chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC), hạn chế tác hại do dịch bệnh gây ra, ngày 27/11, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31/CT-UBND yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện một số nội dung.


Cụ thể, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh GSGC tại địa phương; Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình chăn nuôi GSGC về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC; Triển khai công tác quy hoạch khu chăn nuôi GSGC tập trung xa khu dân cư và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Tổ chức quản lý, giám sát tốt đàn GSGC trên địa bàn; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng trực thuộc chủ động phối hợp với lực lượng Thú ý cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm soát chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ GSGC trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội chuẩn bị đủ vật tư kỹ thuật, hóa chất tiêu độc, trang thiết bị bảo hộ và hướng dẫn các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC có hiệu quả.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các quy định hiện hành của pháp luật.