Gia hạn thời gian thực hiện dự án phát triển ngành lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Do gặp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện nên Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp không thể triển khai theo đúng tiến độ. Bộ NN&PTNT đã  đề nghị Bộ KH&ĐT đệ trình Thủ tướng Chính phủ xin được gia hạn thời gian thực hiện dự án.

Đề nghị này được chấp thuận và trong ngày 2/6, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BNN-HTQT, cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện hợp phần Rừng đặc dụng của dự án đến ngày 31/3/2013; thời gian thực hiện các hợp phần còn lại đến ngày 31/3/2012.

Trước đó, theo Quyết định số 1067/QĐ/BNN-LN ngày 27/04/2004 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thời gian thực hiện Dự án phát triển ngành lâm nghiệp được bắt đầu từ năm 2005 và dự kiến kết thúc vào 30/9/2010. Ngày đóng tín dụng là 31/3/2011.

Ảnh minh họa: Báo Công thương
Dự án phát triển ngành lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tại Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 và Bộ NN&PTNT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004. Các Hiệp định của dự án được ký kết ngày 04/4/2005 và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 04/8/2005. 

Mục tiêu của d án là tiến hành trồng khoảng 66.000 ha rừng tại 120 xã của 21 huyện thuộc 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và thực hiện hoạt động bảo tồn tại khoảng 50 khu rừng đặc dụng có giá trị đa dạng sinh học cao trên các vùng sinh thái khác nhau trong phạm vi cả nước.

Dự án gồm 4 hợp phần: Phát triển thể chế; Trồng rừng sản xuất; Rừng đặc dụng; Quản lý dự án, Giám sát và Đánh giá. Tổng vốn đầu tư dự kiến 78 triệu USD từ nhiều nguồn vốn khác nhau.