Ngăn chặn nạn phá rừng ở VQG Mũi Cà Mau

ThienNhien.Net – Trong những tháng đầu năm, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau đã phối hợp với các ngành chức năng địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 250 lò hầm than trái phép, trong đó tập trung nhiều nhất là ở VQG Mũi Cà Mau với hơn 200 lò.

Cận cảnh một hầm than của lâm tặc (Ảnh: Báo Phú Yên)

Theo ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, trong thời gian qua, trên lâm phần VQG Mũi Cà Mau xảy ra tình trạng một số người lén lút chặt phá cây rừng để hầm than trái phép ở 3 khu vực như: xóm Mũi, kinh Cái Đôi, rạch Xẻo Lịch. Tình trạng này cũng xảy ra ở xã Tân Ân, xã Nguyễn Huân, xóm lò Vàm Ông Định, xã Tân Ân Tây.

Trong khu vực Vườn cũng còn khá đông lao động là dân di cư tự do không có tư liệu sản xuất và nghề nghiệp ổn định. Trong khi đó, than được làm từ đước ngày càng có giá trị lại dễ tiêu thụ, đã trở thành một nguồn lợi dễ khai tác tại chỗ khi người dân muốn giải quyết những khó khăn trước mắt.

Tỉnh Cà Mau đã thành lập 4 HTX hầm than và chỉ đạo các ngành chức năng tạo cơ chế trợ giúp xã viên về vốn cũng như tìm nguyên liệu đầu vào nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân trong lâm phần của VQG Mũi Cà Mau có việc làm ổn định, hạn chế việc khai thác và tàn phá rừng.