Quy định mới về chứng nhận kinh doanh trang trại

ThienNhien.Net – Ngày 13/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 27/2011/BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh doanh trang trại.

Đối tượng mà Thông tư này hướng đến là các cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định của Thông tư và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Bên cạnh nhiều quy định liên quan tới việc xác định loại hình trang trại theo lĩnh vực sản xuất, trang trại chuyên ngành; tiêu chí xác định kinh tế trang trại; thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và những vấn đề về tổ chức thực hiện, Thông tư số 27 còn chính thức quy định: Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

Thông tư sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Một cơ sở sản xuất lâm nghiệp tại Bắc Giang (Ảnh minh họa: Baobacgiang.com.vn)