Kiên Giang bổ sung quy hoạch khai thác 8 mỏ than bùn

ThienNhien.Net – Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 2015. Theo đó, điều chỉnh quy hoạch 39 mỏ, tăng độ sâu khai thác 6 mỏ, loại bỏ khỏi quy hoạch 31 mỏ, giảm diện tích khai thác 2 mỏ và bổ sung quy hoạch 8 mỏ than bùn.

Các mỏ loại bỏ khỏi quy hoạch gồm những mỏ đá xây dựng, đá vôi tại núi Cà Đanh và núi Cóc (Kiên Lương); cát xây dựng tại suối Cửa Cạn (Phú Quốc); các mỏ đất sét gạch ngói trên địa bàn huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao và thị xã Hà Tiên; vật liệu san lấp tại núi Nhọn, núi Đồn, núi Nhỏ (thị xã Hà Tiên), mũi ông Cọp, vịnh Hòn Heo (Kiên Lương), núi Vu Hương, núi Ra Đa (Phú Quốc); mỏ than bùn xã Vĩnh Điều (Giang Thành) và một số mỏ vật liệu san lấp khai thác từ biển trên địa bàn thành phố Rạch Giá, huyện Hòn Đất.

Tỉnh bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 8 mỏ than bùn tại các xã Vĩnh Phú (Giang Thành), Hòa Điền, Kiên Bình (Kiên Lương), Bình Sơn, Nam Thái Sơn (Hòn Đất), với tổng diện tích gần 335 ha.

Hiện nay, hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhiều thay đổi về pháp lý, nhất là thẩm quyền cấp giấy phép và thực trạng thăm dò, khai thác sử dụng. Nhiều khu vực than bùn mới được phát hiện có chất lượng tốt, trữ lượng đảm bảo có thể đầu tư thăm dò, khai thác sản xuất có hiệu quả các loại phân bón vi sinh phục vụ nông nghiệp. Hoạt động khoáng sản có sự thay đổi lớn về nhu cầu chế biến, sử dụng đá vôi trong nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành sản xuất vôi công nghiệp, gạch nhẹ trưng áp phục vụ các ngành công nghiệp luyện kim, hóa chất, xây dựng… Một số mỏ than bùn có diện tích quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh hoặc khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản than bùn…

Trên cơ sở đó, tỉnh Kiên Giang điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 – 2015, nhằm khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả gắn với bảo vệ và gìn giữ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.