Thi sáng tác ca khúc về môi trường lần 2

ThienNhien.Net – Cuộc vận động sáng tác ca khúc về môi trường lần thứ hai sẽ diễn ra trong 4 tháng, bắt đầu từ ngày 1/6. Lễ phát động cuộc vận động này cũng vừa được tổ chức vào đúng ngày này.

Hình ảnh Lễ phát động ngày 1/6

Với chủ đề “Âm vang xanh”, cuộc vận động hướng đến các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, môi trường, phản ánh các vấn đề nổi bật về thiên nhiên và̀ môi trường, biến đổi khí hậu; ca ngợi các mô hình, tấm gương điển hình trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Việc sáng tác ca khúc bằng song ngữ Anh – Việt cũng được khuyến khích.

Kết quả cuộc vận động sẽ nguồn tư liệu hữu ích cho hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Cuộc vận động lần 1 được tổ chức từ năm 2000 với sự tham gia của hơn 430 ca khúc, trong đó nhiều ca khúc đã được sử dụng phổ biến như Thế gới chung bài ca màu xanh,  Hãy giữ lấy màu xanh cao nguyên, Tiếng gọi thế kỷ môi trường…