Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

ThienNhien.Net – Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối giai đoạn 2011 – 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với bốn nhiệm vụ trọng tâm.

Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và muối (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Thứ nhất, từ nay đến 2012 sẽ củng cố, kiện toàn bộ máy hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản (NLTS).

Cụ thể, sẽ sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn bộ máy của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS theo hướng quản lý thống nhất từ trang trại đến bàn ăn, theo từng chuỗi ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý.

Thí điểm thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Quản lý chất lượng NLTS thực hiện dịch vụ công về tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận quá trình và sản phẩm NLTS tại một số địa phương có điều kiện.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm chuyên ngành.

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện từ năm 2012 – 2014 với các nội dung như xây dựng hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS và muối chuyên ngành; củng cố và phát triển lực lượng thực hiện công tác kiểm soát từ cơ sở sản xuất đến tiêu dùng và xuất khẩu theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; trước mắt phát triển nhanh các dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS và muối.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước và hệ thống kiểm soát theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Cụ thể, trong giai đoạn 2012 – 2015 sẽ xây dựng mới 1 – 2 phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia về chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS tương đương khu vực và tham gia hệ thống phòng kiểm nghiệm kiểm chứng ASEAN; nâng cấp các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành thuộc các Tổng cục, Cục đủ năng lực để phân tích 100% chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS và muối, đạt tiêu chuẩn TCVN/ISO 17025…

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hiện nay, chất lượng NLTS vẫn còn nhiều hạn chế. Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy Sản (Bộ NNPTNT) cho biết, theo kiểm tra thí điểm đối với việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm NLTS, tại Thanh Hóa, kiểm tra 9 nhóm sản phẩm tại 252 cơ sở thì có 73 cơ sở không đạt tiêu chuẩn, chiếm 29%; ở Tiền Giang là 335/1.007 cơ sở không đạt tiêu chuẩn, chiếm 33%. Bộ NNPTNT cho biết hiện vẫn còn 13 tỉnh, thành phố chưa thành lập Chi cục Quản lý chất lượng NLTS.