Bình Thuận hỗ trợ 100% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 đối với cây lúa.

Hỗ trợ 100% phí cho hộ nghèo tham gia bảo hiểm nông nghiệp (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; hỗ trợ 80% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm.

Đối với hộ nông dân, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm; tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm sẽ được hỗ trợ 20% phí bảo hiểm.

Điều kiện để được hỗ trợ là các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp tại địa bàn được chọn thí điểm phải tham gia bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm, sản xuất lúa theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp phải đáp ứng 4 điều kiện sau: kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; đáp ứng khả năng thanh toán theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm; có hệ thống công ty, chi nhánh, văn phòng giao dịch tại địa bàn triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp; có đội ngũ nhân viên làm bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2013 tại các địa phương sau: 

a) Thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa tại Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

b) Thực hiện bảo hiểm đối với trâu, bò, lợn, gia cầm tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương và Hà Nội.

c) Thực hiện bảo hiểm đối với nuôi trồng thủy sản cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng tại Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.