Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn rừng

ThienNhien.Net – Nằm trong các chương trình giáo dục môi trường, nhằm giúp người dân nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với đời sống cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương, mới đây Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức chương trình tập huấn kéo dài 7 ngày về công tác quản lý, bảo vệ rừng tại một số thôn thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang.

Cộng đồng ở Khau Ca, Hà Giang

Chương trình tập huấn tại 3 thôn mục tiêu Hồng Minh, Khuôn Phà và Bản Bó đã tập trung làm rõ những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương; thực trạng và hệ lụy của việc mất rừng; vai trò của rừng đối với việc bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn đất, tạo cân bằng sinh thái, chống biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn giới thiệu một số mô hình quản lý rừng cộng đồng để bà con lựa chọn và xác định mô hình quản lý phù hợp tại địa phương, đồng thời tạo điều kiện để Ban quản lý khu bảo tồn, chính quyền địa phương và người dân cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết một số tồn tại xung quanh câu chuyện quản lý, bảo vệ rừng, từ đó tiến tới thống nhất các hạng mục tiếp theo của Dự án “Sự tham gia của người dân địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng” đang được triển khai tại địa phương.

Dự án “Sự tham gia của người dân địa phương trong quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng” được Tổ chức bảo tổn động thực vật hoang dã Quốc tế – Chương trình hỗ trợ bảo tồn Việt Nam (FFI Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp thực hiện trong thời gian 3 năm (2010 – 2012) nhằm mang lại lợi ích cho các cộng đồng sống trong và xung quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo tồn bằng cách hỗ trợ sự tham gia của người dân trong quản lý và phát triển các khu bảo tồn.