Hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

ThienNhien.Net – Ngày 20/5/2011, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT, về Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Thông Tư gồm 3 chương, 34 điều quy định về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục khai thác, tận thu gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong rừng tự nhiên, rừng trồng và các loài thực vật trùng tên với các loài gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong phạm vi cả nước.

Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.