Khánh thành hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Quảng Bình

Hồ chứa Rào Đá tưới nước cho gần 6.000 ha lúa

ThienNhien.Net – Lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình hồ chứa nước Rào Đá, lớn nhất tỉnh Quảng Bình được tổ chức ngày 24/5.

Hồ chứa nước Rào Đá nằm trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, có dung tích thiết kế trên 82 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 347 tỷ đồng. Công trình có đập đất dài 700 m, chiều cao lớn nhất 33 m; 3 đập phụ có tổng chiều dài 469 m.

Việc khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng công trình hồ chứa nước Rào Đá giúp cho tỉnh Quảng Bình chủ động trong việc cấp nước tưới cho gần 6.000 ha lúa hai vụ ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; đảm bảo nước sinh hoạt cho khoảng 4 vạn dân 5 xã ở huyện Quảng Ninh gồm: Hiền Ninh, Xuân Ninh, Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh.  Công trình hồ chứa nước Rào Đá giúp giảm nhẹ lũ cho hạ du, tăng diện tích nuôi trồng thủy sản và tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực.