Quảng Bình đã chi trả 2.618 tỷ đồng tiền bồi thường sự cố môi trường biển

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành việc kê khai, thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được quy định tại các Quyết định 1880 và 309 của Chính phủ với số tiền đã giải ngân là 2.618 tỷ đồng, đạt 99%.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, vẫn còn trên 27,6 tỷ đồng đã phê duyệt nhưng chưa chi trả.

Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1826 về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh miền Trung.

Căn cứ công văn này, Quảng Bình sẽ được hỗ trợ 262,9 tỷ đồng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến ngày 31/12, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phải hoàn thành việc phê duyệt và chi trả cho các đối tượng theo đúng các quy định đã ban hành.