Huế thu tiền dịch vụ môi trường rừng với nước sinh hoạt

Tại Thừa Thiên Huế, giá bán nước sạch đã có thuế VAT và phí thoát nước là 4.550 đồng/m3

ThienNhien.Net – Ngoài việc thu tiền nước sạch và phí thoát nước như hiện nay, từ 1/6, Thừa Thiên Huế sẽ thu tiền dịch vụ môi trường rừng 40 đồng/m3 nước tiêu thụ.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBND quy định giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân cư, thay thế Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 6/2/2009. Theo quy định mới này, giá bán nước sạch đã có thuế VAT và phí thoát nước, tiền dịch vụ môi trường rừng là 4.550 đồng/m3. Trong đó, giá bán nước sạch đã có thuế VAT, không phí thoát nước là 4.100 đồng/m3.

Phí thoát nước 410 đồng/m3 là mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt chỉ áp dụng thu đối với các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 của Bộ Xây dựng.

Mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng là 40 đồng/m3 nước tiêu thụ theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Giá bán nước sạch quy định trên là giá bán tại đồng hồ đo lượng tiêu thụ nước của các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt, là cơ sở để các đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch thanh toán với các đối tượng sử dụng nước sạch.