Hải Dương phạt 3 doanh nghiệp vi phạm môi trường

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn với tổng số tiền 130 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Theo đó, Chi nhánh Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội bị phạt hành chính 40 triệu đồng do không đăng ký, báo cáo theo quy định với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại quá thời hạn phải xử lý, tiêu hủy trong trường hợp chưa tìm được chủ xử lý, tiêu hủy phù hợp.

Công ty cổ phần Lilama 69-3 bị xử phạt 40 triệu đồng do không đăng ký, báo cáo theo quy định với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại quá thời hạn phải xử lý, tiêu hủy trong trường hợp chưa tìm được chủ xử lý, tiêu hủy phù hợp tại Nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tầu Lilama ở thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh môn.

Xử phạt Xí nghiệp nhựa Hồng Hà 50 triệu đồng do thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường (có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) đã được phê duyệt.

UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên thực hiện ngay việc đăng ký, báo cáo với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh về việc lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại theo quy định; thực hiện ngay việc giám sát môi trường theo đúng Đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.