Hà Giang xây 300 hồ chứa nước cho vùng núi đá

ThienNhien.Net – Trong giai đoạn từ 2011 – 2015, Hà Giang sẽ xây 300 hồ chứa nước cho các huyện vùng cao, vùng núi đá, dung tích mỗi hồ từ 1.000 – 3.000m3, tổng kinh phí dự kiến 1.200 tỉ đồng.

Thông tin này được ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định thêm một lần nữa tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đầu tư hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá giai đoạn 2011 – 2015.

Hồ chứa nước Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (Ảnh: Báo Hà Giang)

Báo cáo 3 năm cho biết, tổng số các công trình hồ chứa nước sinh hoạt đã, đang và chuẩn bị đầu tư xây dựng từ năm 2007 đến nay tại 4 huyện vùng cao núi đá gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc là 91 hồ. Hiện đã có 37 công trình hoàn thành, 40 công trình đang thi công, 14 công trình chuẩn bị đầu tư. Tổng mức đầu tư của 91 công trình là 989,2 tỷ đồng, tổng dung tích chứa nước 516.497m3, số người được hưởng lợi 55.627 người (tương đương 10.114 hộ), suất đầu tư bình quân 98 triệu đồng/hộ.

Trong tổng số 40 hồ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, hồ có dung tích nhỏ hơn 5.000m3 là 13 hồ, hồ có dung tích lớn hơn 5.000m3 là 27 hồ. Qua quá trình thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng một số hồ thấy rằng các hình thức thu tích nước khá phù hợp, lượng nước thu được đáp ứng nhu cầu tích trữ nước của hồ.