Quy chế quản lý rừng KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường năng lực quản lý, bảo vệ rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, UBND tỉnh Bắc Kạn mới đây đã hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt quy chế quản lý và bảo vệ khu vực này. Nội dung cụ thể được nêu trong Quy định 738/2011/QĐ-UBND gồm 4 chương, 25 điều.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Phạm vi quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc được xác định với tổng diện tích 1.788 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nằm giữa Khu bảo tồn 1.646 ha, phân khu phục hồi sinh thái 142 ha, phân khu hành chính – dịch vụ 0,2 ha. Riêng vùng đệm là 7.508 ha.

Mỗi một phân khu đều có quy định riêng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các giá trị khu bảo tồn. Với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, Quy định đặc biệt nghiêm cấm các hành vi như: chặt phá, khai thác rừng; săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng; thu thập mẫu vật trái phép trong rừng; huỷ hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng; lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng rừng; giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất rừng trái pháp luật…

Trong khi đó, các cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, du lịch, giao thông trong Khu bảo tồn thì phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền như Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Ban Quản lý, Chi cục Kiểm lâm.

Ngoài ra, Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng Khu bảo tồn, trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án về tuyên truyền, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng…; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh quy định cơ chế chính sách chương trình bảo vệ môi trường Khu bảo tồn, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản xung quanh và liền kề với Khu bảo tồn.

Các sở ngành khác như Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm,UBND và các cơ quan huyện Chợ Đồn… có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động liên quan.