Ớt làn mụn cóc

Là loài cây đặc hữu nằm trong Sách đỏ Việt Nam, ớt làn mụn cóc hiện mới chỉ tìm thấy ở Hòn Bà và Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Cây mọc rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh mưa mùa ẩm, ở độ cao từ 500 – 700m. Ớt làn mụn cóc có tên khoa học là Ervatamia granulosa, thuộc họ Trúc đào Apocynaceae, bộ Long đởm Gentianales, lớp (nhóm) Cây gỗ nhỏ. Loài cây này mọc cao từ 2 – 2,5 m, hoàn toàn nhẵn ở tất cả các bộ phận; lá có phiến hình bầu dục dẹp, thót nhọn ở đầu; quả gồm 2 đại, dài 4 – 5cm; vỏ quả giữa có nhiều mụn cóc nhở ở bề mặt. Để bảo tồn loài cây quý hiếm này, ngoài việc nghiêm cấm việc chặt phá trong tự nhiên, điều tra thêm nơi phân bố và đưa về trồng để giữ nguồn gen cũng là giải pháp cần thiết.