Bắc Kạn tập huấn xây dựng nông thôn mới cho 78 xã

ThienNhien.Net – Từ ngày 11 – 25/4, ba lớp tập huấn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã đã được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn mở tại Trường Chính trị tỉnh.

Ảnh: Báo Bắc Kạn

Khoảng 340 học viên là cán bộ quản lý xây dựng nông thôn mới của 78 xã trên địa bàn tỉnh và cán bộ thuộc các cơ quan tư vấn quy hoạch xây dựng đã tham dự. Nội dung tập huấn hướng về các chuyên đề chính sách và pháp luật, quy hoạch, phương pháp lập, thẩm định, quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch và thiết kế công trình xây dựng trên địa bàn nông thôn.

Trong năm 2010, tỉnh cũng đã mở lớp tập huấn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho cán bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Quản lý 34 xã được lựa chọn thực hiện trước. Trong năm 2011, toàn bộ các xã trên địa bàn sẽ phải triển khai xây dựng quy hoạch, Trung ương đã cấp cho tỉnh hơn 16 tỷ đồng, mỗi xã được nhận 100 triệu để xây dựng quy hoạch, còn lại 2,1 tỷ sẽ phân bổ cho 3 xã thuộc thị xã Bắc Kạn, huyện Chợ Mới và huyện Bạch Thông để xây dựng đúng chuẩn nông thôn mới.