Bình Định đề nghị được giao cấp phép một số khu vực có đá bazan

ThienNhien.Net – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc vừa làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định xem xét việc giao các khu vực đá bazan tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh cho tỉnh cấp phép khai thác. Cùng làm việc có đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản và các vụ chức năng thuộc Bộ.

(Ảnh minh họa: Monre.gov.vn)

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết: Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát hiện tại khu vực suối Sơn Lang, huyện Vĩnh Thạnh có đá bazan và có thể khai thác, chế biến phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Khu vực I có đá bazan tương đối nhỏ, dọc theo suối Sơn Lang, diện tích 162ha, được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ hệ VN 2000. Khu vực II là đất nương rẫy, diện tích 10ha, được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ VN 2000.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu: Huyện Vĩnh Thạnh là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, để phát triển kinh tế – xã hội của huyện miền núi cao và tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 82 của Luật Khoáng sản 2010, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thống nhất các khu vực có đá bazan nêu trên là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và giao cho UBND tỉnh Bình Định được cấp phép khai thác.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc khẳng định: “Bình Định là tỉnh có truyền thống khai thác, chế biến đá, nhất là đá ốp lát. Việc cấp phép khai thác, chế biến đá bazan nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết để có nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến đá là cần thiết, đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và tham gia xuất khẩu”.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tiến hành rà soát lại danh sách các tỉnh đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các khu vực có khoáng sản nhỏ lẻ để tỉnh được cấp phép cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác, chế biến khoáng sản. Việc xem xét cần đảm bảo các điều, khoản quy định của Luật Khoáng sản 2010. Khu vực I có đá bazan nằm dọc suối Sơn Lang, có diện tích 162ha là lớn, tỉnh Bình Định cần xác định rõ khối lượng khoáng sản thu hồi để đề nghị Bộ đưa vào diện khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ.