Thả 8 cá thể động vật hoang dã về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) thả 8 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Các đơn vị tiến hành thả 8 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Ngày 30/7, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận và thả 5 cá thể khỉ mặt đỏ từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) về môi trường tự nhiên. Khỉ mặt đỏ tên khoa học là Macaca arctoides, thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác, phối hợp cứu hộ, tái thả động vật hoang dã. Đặc biệt, việc phân tách đàn ra nhiều vùng khác nhau nhằm tạo hiệu quả trong bảo tồn các loài động vật hoang dã.

Từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiến hành thả 165 cá thể về môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, trong đợt này, Vườn Quốc gia Vũ Quang cũng tiến hành thả 3 cá thể động vật hoang dã được chăm sóc tại đơn vị về môi trường tự nhiên, gồm: 1 cá thể khỉ đuôi lợn và 2 cá thể cầy vòi hương. Đây đều là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Các cá thể khỉ mặt đỏ trở về môi trường tự nhiên

Sau khi thả các cá thể về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các động vật.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận 200 cá thể thể động vật hoang dã từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, chủ yếu là khỉ, trăn, rắn… và tiến hành thả 165 cá thể về môi trường tự nhiên.