Mô hình liên kết tiêu thụ lúa và cá tra ở An Giang

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa giao Sở Công thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An và Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang xây dựng 2 dự án về mô hình thí điểm tiêu thụ lúa và cá tra.

Mục tiêu của dự án là nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu, từ đó tăng thu nhập cho người dân, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Nông dân tham gia dự án sẽ được doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với giá cả hợp lý và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra với giá ổn định. Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng khung nguyên tắc về giao nhận sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên và chia sẻ rủi ro với nông dân.

Việc xây dựng 2 dự án về mô hình thí điểm tiêu thụ lúa và cá tra này là thực hiện Đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-TTg ban hành ngày 06/01/2010.