FAO hỗ trợ Việt Nam quản lý rừng

ThienNhien.Net – Chiều 04/03, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hứa Đức Nhị và bà Yuriko Suri, Trưởng đại diện Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc ở Việt Nam (FAC) đã ký kết Hiệp định tài trợ dự án “Hỗ trợ chương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc tại Việt Nam.”

Dự án “Hỗ trợ công tác đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toàn quốc ở Việt Nam” là một phần của chương trình toàn cầu quản lý rừng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu của FAO và Chính phủ Phần Lan. Dự án trên triển khai trong 3 năm, kể từ năm 2011 với tổng kinh phí hơn 3.252.800 USD, trong đó vốn đối ứng từ phía Việt Nam là 489.300 USD.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, đặc biệt là Viện Điều tra Quy hoạch rừng trong xây dựng và thực hiện chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi tài nguyên rừng, cây phân tán toàn quốc, cũng như lồng ghép hỗ trợ kỹ thuật đối với Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2011-2015.

Theo ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là dự án rất thiết thực, việc triển khai dự án sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong công tác điều tra, theo dõi và giám sát tài nguyên rừng, đáp ứng nhu cầu quản lý sử dụng bền vững tài nguyên rừng quốc gia và tiến trình hội nhập quốc tế cũng như các nỗ lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa và bảo tồn đa dạng sinh học, thiết thực kỷ niệm Năm Quốc tế về rừng 2011 do Liên Hợp Quốc phát động.

Còn theo bà Yuriko Suri, việc triển khai dự án sẽ góp phần tạo được sự nhất quán rộng rãi ở cấp quốc gia về nhu cầu và phương pháp tiếp cận thông qua việc tính đến yêu cầu người sử dụng thông tin và trách nhiệm quốc gia trong báo cáo quốc tế; đồng thời, các số liệu tin cậy về rừng sẽ là cơ sở để phục vụ cho việc giám sát chương trình “Giảm thiểu khí phát thải do mất rừng và suy thoái rừng tại các nước đáng phát triển” (REDD+) và dự án “Phát triển Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp” (FORMIS).

Ngoài ra, dự án góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Điều tra Quy hoạch rừng trong việc thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin về tài nguyên rừng; chuẩn bị cơ sở xây dựng bản đồ rừng và sử dụng đất quốc gia dựa trên hệ thống phân loại rừng, sử dụng đất đã được hài hòa hóa phục vụ cho việc giám sát của chương trình REDD+ và dự án FORMIS.