Quảng Ninh sẽ đạt thêm 3 tiêu chí nông thôn mới

ThienNhien.Net – Để phấn đấu đến năm 2015 tỉnh Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, năm 2011, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 3 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đó là: 100% số thôn có nhà văn hoá đạt chuẩn; 100% xã có điểm bưu điện – văn hoá xã; 100% thôn có điểm đảm bảo điều kiện truy cập internet và thư viện dùng chung.

Được biết, những tiêu chí này đang nhận được sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân toàn tỉnh.

Ở nhiều địa phương như Uông Bí, Đông Triều, Tiên Yên… đã vận động được người dân tự nguyện hiến đất xây nhà văn hoá. Riêng huyện Tiên Yên đã giải phóng mặt bằng để xây mới 39 nhà văn hoá mà không phải đền bù…

Quảng Ninh xác định xây dựng nông thôn mới không chỉ là tăng cường đầu tư nhiều hơn, mà quan trọng là vận động nhân dân vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương. Chủ trương của tỉnh là xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng loạt tất cả các xã trên địa bàn toàn tỉnh, phát động thành phong trào thi đua.

Đặc biệt để khuyến khích các xã chủ động tham gia thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, HĐND tỉnh quyết định nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã (sau khi trừ chi phí) sẽ để lại cho ngân sách xã ít nhất là 70% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá lại thực trạng nông thôn cho sát thực tế, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cách triển khai thực hiện chương trình đến mỗi người dân nông thôn.

Trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bước đầu Quảng Ninh đã đạt và vượt một số chỉ tiêu.

Hiện 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật với 100% số xã có điện lưới, trong đó 80% số xã có trên 95% số hộ sử dụng điện lưới thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Toàn tỉnh có 9 chợ nông thôn đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; 20% xã có internet đến thôn.

Đến tháng 10/2010, Quảng Ninh đạt trên 75% theo Bộ tiêu chí tỷ lệ hộ có nhà ở.