Hà Nội triển khai dự án thoát nước giai đoạn II

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và một số đơn vị có liên quan về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – giai đoạn II trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Theo đó, để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội – giai đoạn II, UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, xem xét, bố trí kế hoạch vốn năm 2011 đảm bảo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn quận Thanh Xuân và các quận, huyện khác có liên quan.

Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện liên quan bố trí, chuẩn bị đủ quỹ nhà tái định cư theo quy định đáp ứng nhu cầu tái định cư.

Ban quản lý dự án thoát nước Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư; kịp thời triển khai thi công các gói thầu, hạng mục công trình thuộc dự án khi đã có mặt bằng thi công.