Quảng Nam thành lập Ban quản lý khu bảo tồn Sao La

ThienNhien.Net – Ngày 16/02, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định thành lập Ban quản lý Khu bảo tồn loài Sao La đóng tại xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng đặc dụng Khu bảo tồn loài Sao La.

Ban quản lý có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng đặc dụng khu bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ban quản lý còn có nghĩa vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án về bảo vệ rừng đặc dụng, bảo tồn loài Sao La; tiến hành các nghiên cứu về nhu cầu sinh thái của Sao La làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp bảo tồn; hợp tác với các tổ chức công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học; phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tây Giang, Hạt Kiểm lâm Đông Giang và chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân tham gia bảo vệ rừng và động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và phòng chống cháy rừng…

Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh Sao La bao gồm các tiểu khu thuộc 4 xã Bhalêe, A Vương (huyện Tây Giang), Tà Lu và Sông Kôn (huyện Nam Giang) có diện tích rộng hơn 16.000 ha.

Sao La (tên khoa học là Pseudoryx nghetinhensis) được xác định chỉ có tại Việt Nam và Lào. Nước ta hiện còn khoảng 200 con, tập trung đông nhất tại các vùng rừng núi giáp ranh giữa Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế.