Đẩy mạnh công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn

ThienNhien.Net – Chiều 16/02, chủ trì buổi họp với các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo tiến hành tổng kết, rà soát để bổ sung, điều chỉnh các chính sách phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành đánh giá toàn diện hiện trạng các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn và các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn, đặc biệt là Chương trình phát triển công nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Chương trình 134… cũng như các chương trình, đề án liên quan đến phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố tác động, Bộ Công Thương xây dựng, bổ sung những cơ chế, quan điểm, mục tiêu định hướng mới, nâng cấp, cụ thể hóa các chính sách hiện hành để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp liên quan đến nông nghiệp và nông thôn, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu, giảm tỷ trọng và lao động trong nông nghiệp, đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ, bảo đảm mục tiêu xóa đói, giảm nghèo đối với lao động và dân cư nông thôn.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ rà soát, bóc tách những lĩnh vực, dự án mà công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn đang thiếu và có tiềm năng, đề ra các tiêu chí cần thiết để quy định cơ chế hỗ trợ phù hợp và cơ chế khuyến khích, xã hội hóa đầu tư vào những lĩnh vực đó.

Cho đến nay, các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn chưa phát triển tương xứng. Tình trạng thiếu và còn “bỏ trống” thị trường diễn ra ở nhiều lĩnh vực có tiềm năng, từ ngành cơ khí với các thiết bị chế biến gạo, thịt, cà phê, cao su, chè, gỗ đến ngành hóa chất với các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… cũng như lĩnh vực năng lượng nông thôn.