Vận hành 4 hồ chứa góp phần chống lũ, phát điện

ThienNhien.Net – Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm, từ ngày 15/06 – 15/09 hàng năm, 4 hồ này phải được điều tiết để phục vụ chống lũ và phát điện theo nguyên tắc với thứ tự ưu tiên.

Thứ tự ưu tiên trên là : 1- Đảm bảo an toàn công trình; 2- Đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du; 3- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Quy trình vận hành này đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, đồng thời yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện, không được để mực nước các hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường với mọi trận lũ nhỏ hơn hoặc bằng lũ thiết kế tần suất 0,01% đối với hồ Hòa Bình và Thác Bà; lũ kiểm tra PMF đối với hồ Sơn La và lũ kiểm tra tần suất 0,02% đối với hồ Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn cho đồng bằng Bắc Bộ với các trận lũ tại Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 300 năm, giữ mực nước sông Hồng tại Hà Nội không vượt quá cao trình 13,1 m; đảm bảo an toàn cho thủ đô Hà Nội với các trận lũ tại Sơn Tây có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm, giữ mực nước sông Hồng tại Hà Nội không vượt quá cao trình 13,4m.

Để tránh thiệt hại đến công trình đầu mối, công trình đê điều, phương tiện giao thông thủy, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng sản xuất của nhân dân ở hạ du, Quy trình quy định việc vận hành xả lũ các hồ như sau: hồ Hòa Bình đóng, mở lần lượt 6 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng, mở nhanh hơn; hồ Tuyên Quang đóng, mở lần lượt 4 cửa xả đáy đầu tiên, mỗi cửa cách nhau 6 giờ, các cửa tiếp theo có thể đóng mở nhanh hơn;…

Quy trình cũng nêu rõ, lệnh vận hành các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà điều tiết lũ nếu trái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình đê điều, thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo quy định, từ ngày 15/05 đến ngày 15/06 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Theo đó, Giám đốc các Công ty thủy điện của 4 hồ này có trách nhiệm tổ chức kiểm tra.