Phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản

ThienNhien.Net – Trước tình hình rét đậm kéo dài, ngày 15/01, Thủ tướng đã có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương quyết liệt, áp dụng mọi biện pháp để phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản, nhất là đàn trâu, bò, đàn cá giống.

Các địa phương, đặc biệt là những địa phương vùng cao cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan, bị động trước việc phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Đồng thời, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách dự phòng để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn cho đàn gia súc.

Thủ tướng lưu ý, nếu để tình trạng gia súc, gia cầm, thủy sản bị chết nhiều do chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là tiếp tục chỉ đạo, cử đoàn công tác trực tiếp đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp, phòng, chống đói rét cho vật nuôi.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất ở vùng bị thiệt hại cho các địa phương.

Trong đợt rét kéo dài từ đầu tháng 01/2011, tính đến ngày 15/01 đã có trên 8.000 con trâu, bò bị chết rét và nhiều loại vật nuôi khác bị ảnh hưởng do đói, rét.