Thuốc trừ sâu có liên quan đến bệnh Parkinson

ThienNhien.Net – Các chuyên gia đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy rằng việc tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu làm tăng khả năng mắc bệnh Parkinson.

Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy thuốc trừ sâu có liên quan đến các bệnh về thần kinh, nó làm tăng 1,6 lần nguy cơ mắc bệnh. Kết luận này được rút ra khi tiến hành nghiên cứu trên 600 người.

Mặc dù nguyên nhân gây bệnh là do sự kết hợp của nhiều yếu tố nhưng thuốc trừ sâu là yếu tố cơ bản.

Khi cơ thể bị rối loạn các chức năng như khó khăn trong đi lại, nói năng, trí nhớ kém thì một phần là do ảnh hưởng của gen, nhưng khi tiến hành nghiên cứu thì ảnh hưởng của gen chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ. Những người có cùng một môi trường sống, làm việc và kiểu gen gần giống nhau đều công nhận khả năng mắc bệnh parkison cao hơn 1,6 lần nếu tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu.

Nếu tiếp xúc với thuốc trừ sâu trên 200 giờ trong suốt cuộc đời thì nguy cơ sẽ tăng gấp đôi. Các loại thuốc diệt cỏ cũng có ảnh hưởng tương tự.

Việc dự trữ và sử dụng thuốc trừ sâu tại nhà là nguồn tiếp xúc có nguy cơ lớn hơn cả. Nghiên cứu trên 10000 bệnh nhân, cứ 10 người có 1 người có liên quan đến sử dụng thuốc trừ sâu. Hiện tại vẫn chưa biết chính xác các nguyên nhân gây bệnh nhưng có nhiều khả năng là sự kết hợp của gen và các ảnh hưởng từ môi trường.