Hà Nội tiến hành cải tạo kênh mương thoát nước

ThienNhien.Net – Ngày 13/01, Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng và Ban quản lý Dự án thoát nước Hà Nội đã ký kết Dự án cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ và Sét, với tổng giá trị gói thầu hơn 503 tỷ đồng.

Dự kiến, gói thầu cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch, Hoàng Liệt, Lừ và Sét sẽ chính thức khởi công trong quý I/ 2011 và hoàn thành vào năm 2013.

Đến nay, dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 1 với mục tiêu chính giải quyết tình trạng úng ngập do mưa với điều kiện chu kỳ bảo vệ hai năm, ứng với lượng mưa 172mm/2ngày đã hoàn thành việc bàn giao đưa vào sử dụng và đã được kiểm chứng qua các đợt mưa lũ.

Từ năm 2006, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai dự án 2 chống úng ngập thành phố trong lưu vực sông Tô Lịch với chu kỳ bảo vệ 10 năm đối với sông và mương thoát nước, ứng với lượng mưa là 310mm/2 ngày (giai đoạn 1 là 172mm/2ngày), chu kỳ 5 năm đối với hệ thống cống, ứng với lượng mưa 70mm/h.