Đà Nẵng tiết kiệm điện bằng năng lượng tái tạo

ThienNhien.Net – UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và năng lượng tái tạo” giai đoạn 2011 – 2015 với tổng chi phí trên 20 tỷ đồng.

Theo đó, có 5 chương trình được triển khai trong giai đoạn này gồm chương trình tiết kiệm năng lượng cho các cơ quan, đơn vị công ích; tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trọng điểm; tiết kiệm điện cho chiếu sáng công cộng; chiếu sáng học đường hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng trong trường học; tiết kiệm năng lượng cho tòa nhà, khách sạn trên địa bàn.

Chủ trương của thành phố là hạn chế thấp nhất việc tiết giảm điện, thay vào đó là sử dụng những sản phẩm có khả năng tiết kiệm điện cao. Đề án còn góp phần hoàn thành mục tiêu “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” của Chính phủ.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Đà Nẵng là vùng đất phù hợp trong sử dụng các nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Việc thay đổi tư duy, thói quen của người dân về sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo bằng những sản phẩm cụ thể, hiệu quả và giá thành thấp sẽ góp phần hạn chế sự tiêu hao nguồn năng lượng truyền thống hầu như không thể tái tạo hay đang gặp nhiều khó khăn như than, dầu, thủy điện …

Với những hạng mục được đầu tư, Đà Nẵng phấn đấu tiết kiệm 5 – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội; tiết kiệm từ 11 – 12% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở nhà nước, chiếu sáng công cộng trên địa bàn. Đồng thời, giảm tốc độ phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ các ngành công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng trọng điểm của địa phương.

Cụ thể, nếu Đề án đưa vào thực hiện, mỗi năm Đà Nẵng sẽ tiết kiệm được từ 76,3 – 122,1 triệu kWh. Việc này sẽ làm giảm đáng kể áp lực đối với hệ thống cung cấp năng lượng quốc gia, đồng thời tạo nên một bước đột phá mới trong tư duy sử dụng điện năng ở Việt Nam.