Nhật thực và nguyệt thực đạt kỷ lục vào năm 2011

ThienNhien.Net – Các chuyên gia thiên văn học Trung Quốc ngày 03/01 cho biết, năm 2011 sẽ là năm kỷ lục của thế giới về số lần xảy ra các hiện tượng nhật thực và nguyệt thực kể từ đầu thế kỷ 21.

Dự kiến thế giới sẽ được chứng kiến bốn lần nhật thực một phần (vào các ngày 04/01, 02/06, 01/07 và 25/11) và hai lần nguyệt thực toàn phần (vào các ngày 16/06 và ngày 10/12).

Kỷ lục về số hiện tượng nhật thực, nguyệt thực trong năm 2011 sẽ chỉ được phá vỡ vào năm 2094. Khi đó, thế giới sẽ được chứng kiến bốn lần nhật thực và ba lần nguyệt thực.

Thống kê của các chuyên gia cho thấy trong một năm, thế giới được chứng kiến nhiều nhất năm lần hoặc ít nhất là hai lần nhật thực, còn nguyệt thực nhiều nhất là ba lần hoặc không xảy ra.

Tổng số hiện tượng nhật thực và nguyệt thực nhiều nhất xảy ra trong một năm là bảy lần như vào các năm 1805 và 1935 (năm lần nhật thực và hai lần nguyệt thực); các năm 1982 và 2094 (bốn lần nhật thực và ba lần nguyệt thực).