Xây đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân vùng bão lũ

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc việc UBND Bình Thuận và Tiền Giang đầu tư xây dựng các dự án đường giao thông phục vụ cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ.

Thủ tướng yêu cầu UBND 2 tỉnh trên phải rà soát quy hoạch, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước; tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án nêu trên của 2 tỉnh vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.