Quy hoạch sử dụng đất vẫn mất cân bằng

ThienNhien.Net – Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 diễn ra ngày 27/12/2010 cho biết, tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp của cả nước năm 2010 so với năm 2005 tăng gần 1,78 triệu ha, nhưng diện tích đất trồng lúa lại giảm đến 37.546 ha.

Cụ thể, trung bình mỗi năm đất trồng lúa giảm hơn 7.000 ha, ở 41/ 63 tỉnh thành, giảm nhiều nhất là các tỉnh Tây Ninh, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang…

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, Sài Gòn Giải Phóng ngày 27/12/2010 cho biết, diện tích đất ở năm 2010 của cả nước tăng 82.049ha so với năm 2005, song đất ở bình quân đầu người vẫn giữ ở mức 79m²/người. So với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thì có 31/63 tỉnh vượt quy hoạch; 32 tỉnh còn lại không hoàn thành.

Điều này cho thấy sự phân bổ sử dụng quỹ đất không đều ở các địa phương, trong khi đó, các vi phạm tranh chấp đất vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Mặt khác, Bộ TN&MT khuyến cáo, tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trong 5 năm qua ở các địa phương là rất phổ biến, nhất là tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở tại các vùng ven Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó là việc mua gom đất nông nghiệp để chờ dự án, dẫn đến bỏ hoang hóa đất ven các thành phố lớn. Đây là xu hướng tiêu cực, đe dọa an ninh lương thực và sự phát triển ổn định của đất nước trong một vài thập kỷ tới.