Phân công triển khai những vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Theo phân công, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các cơ quan truyền thông, UBND cấp tỉnh tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản. Quý I hàng năm (từ năm 2014), Bộ sẽ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, bổ sung các quy định về kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất và xuất, nhập khẩu phế liệu ngay từ giai đoạn cấp phép trong quý III/2014.

Trong quý II/2014, Bộ Công Thương phải ban hành Thông tư quy định Danh mục chi tiết các loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học trong nước chưa sản xuất được.

Đến quý IV/2014, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chi tiết việc miễn giảm thuế, hỗ trợ tài chính đối với các loại phương tiện giao thông tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện, nhiên liệu hỗn hợp, nhiên liệu sinh học trong nước chưa sản xuất được.

Bộ Khoa học và Công nghệ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, danh mục công nghệ cấm chuyển giao nhằm ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ, phương tiện, thiết bị cũ gây ô nhiễm môi trường vào nước ta. Văn bản này phải được trình ban hành trong quý II/2014.

Quý II/2014, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng và ban hành quy định chi tiết về bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng; trong đó có quy định không cấp phép xây dựng nhà máy, dự án có phát sinh nước thải tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định.

Quý I hằng năm (từ năm 2014), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, chất thải trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; hóa chất bảo vệ thực vật nhập lậu, hết hạn sử dụng.

Quý IV/2014, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hoạt động dưới danh nghĩa làng nghề để gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.