Cần liên kết và đẩy mạnh truyền thông môi trường

ThienNhien.Net – Trong những năm gần đây, truyền thông môi trường, đặc biệt thông qua các tổ chức chính trị – xã hội đã thực sự trở thành một công cụ quan trọng góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi thái độ, hành vi của con người, hình thành thói quen, nếp sống thân thiện với môi trường, thúc đẩy cộng đồng tự nguyện tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường.

Liên quan đến hoạt động truyền thông môi trường, ngày 21/12 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo “Truyền thông môi trường thông qua các tổ chức chính trị – xã hội và mạng lưới truyền thông môi trường”.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Phấn, Trưởng phòng Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường) nhận định: “Những năm qua, Tổng cục đã đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và coi đây là hoạt động quan trọng, một bộ phận không thể thiếu trong chiến lược và kế hoạch bảo vệ môi trường. Hoạt động này đã thu hút được sự quan tâm của hầu hết các tổ chức chính trị – xã hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các Bộ, ngành liên quan. Đặc biệt là các cơ quan thông tấn, báo chí phát thanh truyền hình của Trung ương và địa phương”.

Tuy nhiên, các đại biểu có mặt tại hội thảo cũng thừa nhận rằng hiện nay, công tác phối hợp truyền thông môi trường của cơ quan quản lý môi trường với các cơ quan báo chí tuyên truyền còn chưa chặt chẽ, chưa thành hệ thống, còn nhỏ lẻ và thưa thớt. Do đó, ý kiến được thống nhất đề xuất là cần xây dựng kế hoạch, nội dung công tác truyền thông môi trường phù hợp, sát với tình hình thực tế nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trên các ấn phẩm báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử…

Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông môi trường đã xuất hiện nhu cầu về chia sẻ thông tin, nên cần thiết phải có cơ quan đầu mối về cung cấp và định hướng hoạt động truyền thông môi trường, cơ chế chính sách phù hợp đáp ứng yêu cầu truyền thông môi trường, các chiến lược truyền thông môi trường, những mối quan hệ liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực truyền thông môi trường.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, trang bị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên những kiến thức cập nhật trong công tác bảo vệ môi trường, từng bước đào tạo phóng viên chuyên nghiệp về lĩnh vực môi trường.