Thi tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2011

ThienNhien.Net – Nhằm giảm bớt khó khăn trong công tác vận hành và cung ứng điện an toàn trong mùa khô năm 2011, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát động Cuộc thi “Tuyên truyền tiết kiệm điện năm 2011” trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

Nội dung chính mà các tác phẩm dự thi sẽ tập trung phản ánh bao gồm phổ biến chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cơ quan hành chính sự nghiệp, các hộ gia đình; phổ biến kiến thức sử dụng các thiết bị điện một cách hiệu quả, tiết kiệm; giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn các công nghệ, sản phẩm, thiết bị tiết kiệm điện, tập trung vào các thiết bị chiếu sáng (đèn compact, đèn tuýp gầy, chấn lưu điện tử..), bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng, các thiết bị có hiệu suất cao, tiêu thụ điện ít được dán nhãn thiết bị tiết kiệm năng lượng…; phản ánh và biểu dương các điển hình tổ chức, cá nhân thực hiện các giải pháp hay để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm; phản ánh và phê phán các hiện tượng vi phạm sử dụng điện, sử dụng điện lãng phí.

EVN sẽ lựa chọn, xem xét trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung sâu sắc và có tính thuyết phục đối với các đối tượng sử dụng điện, kêu gọi và thúc đẩy được ý thức tiết kiệm điện của mỗi tổ chức, cá nhân.