Góp ý cho Dự thảo chiến lược phát triển ngành TNMT

ThienNhien.Net – Ngày 1 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội thảo bàn về chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn 2011 – 2020. Hội thảo này nhằm mục đích thu thập các ý kiến đóng góp cho dự thảo chiến lược phát triển từ các chuyên gia thuộc các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học …

Ngành tài nguyên và môi trường được hình thành dựa trên cơ sở hợp nhất các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo.

Theo TS. Nguyễn Văn Tài – Viện trưởng Viện chiến lược Chính sách TN & MT, thách thức lớn nhất đối với ngành tài nguyên môi trường là kinh tế phát triển theo chiều rộng, dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, chú trọng tăng trưởng kinh tế, coi nhẹ trách nhiệm bảo vệ môi trường. TS. Nguyễn Văn Tài cũng cho rằng với tốc độ phát triển như hiện nay, mục tiêu đảm bảo mức độ ô nhiễm môi trường vào năm 2020 không trầm trọng hơn so với hiện tại là khó có thể đạt được.

Một trong những điểm nổi bật của bản dự thảo chiến lược là kinh tế hóa tài nguyên và môi trường. Tài nguyên và môi trường là điều kiện cần, là nguồn lực quan trọng và cơ hội để các thế hệ hôm nay và mai sau tồn tại, phát triển.

Kinh tế hóa được xem là công cụ hữu hiệu nâng cao hiệu quả đóng góp của tài nguyên đối với kinh tế xã hội. Các loại tài nguyên như đất, nước, khoáng sản, hệ sinh thái, loài hoang dã … sẽ được định giá phù hợp với kinh tế thị trường làm căn cứ để tính thuế, phí, cho thuê, bồi thường thiệt hại … Vấn đề hạch toán kinh tế khai thác, sử dụng tài nguyên, đưa môi trường vào chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cũng sẽ được thực hiện.

Bộ TN & MT nhận nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển ngành tài nguyên môi trường gia đoạn 2011 – 2020. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, bản dự thảo này sẽ được chỉnh sửa và trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt.